20. Simple bob hairstyle for short hair - Joyeux Noel2020. Simple bob hairstyle for short hair - Joyeux Noel20